Loppemarked søndag den 28. september

17 Sep

Gårdlauget Alderstrøst inviterer til loppemarked søndag den 28. september kl. 10-16.

Tøm gemmerne og mød op med et bord eller en pavillon!

Loppemarkedet foregår på parkeringspladsen mellem Nørrebrogade 5 og baghuset Nørrebrogade 5c kl. 10-16.

Hvis det er bygevejr, gennemføres loppemarkedet, men hvis det plaskregner, udskydes det til søndag d. 5. oktober.

Søndag d. 28. september er der i øvrigt loppemarked i Ravnsborggade.

Advertisements

Generalforsamling 2014

17 Jun

Generalforsamling i Gårdlauget den 18. juni 2014 – kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på adressen Baggesensgade 22, 2200 København N, i mødelokalet, beliggende i stueetagen til højre.

Vi glæder os til at se rigtig mange – både beboere og bestyrelser/ejere.

Husk, at hvis du møder som repræsentant for en bestyrelse, skal du have en fuldmagt med.
”Menige” beboere har desværre ikke stemmeret, men alle, der ønsker det, kan give deres mening til kende.

Gårdlauget er ansvarlig for alle fællesarealer i gården – legepladser, haver, græsplæner, bænke, stier og miljøstationer.

Dagsorden for mødet:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning, herunder:
 • Orientering om den endelige gennemførelse af aflåsningen af gården
 • Regnskab for 2013 (vedlagt)
 • Budget for 2014 (vedlagt)
 • Forslag fra medlemmer
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
 • Valg af administrator og revisor
 • Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:

 • Dorte Grønborg Christensen og Bjarne Johnsen.

På valg som suppleanter er:

 • Jette Djørup og Inger Dræby

 

Alderstrøst Indkaldelse generalforsamling 2014 (1)

Havedag LØRDAG D. 12. APRIL 2014 kl. 11

3 Apr

Kære nabo, vi holder fælles havedag i nyttehaverne LØRDAG D. 12. APRIL 2014 KL. 11.

Vi fordeler jordstykkerne i nyttehaverne midt i gården. Der er ingen venteliste – så mød op, hvis du har lyst til at dyrke et stykke jord.
Har du allerede et stykke jord fra sidste år, så er du velkommen til at fortsætte med at dyrke det. Mød alligevel op og vær med, så vi kan fordele de stykker, der er ledige i år.

HAVEDAG

Nye beholdere til hård plast, metal og elektronik

5 Jan

Bemærk, at der er kommet beholdere til hård plast, metal og elektronik. Læs mere her:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/indretning-med-plads-til-affald/oeget-sortering

Bestyrelsens sammensætning i Gårdlauget Alderstrøst

11 Sep

Medlemmer af bestyrelsen:

Kamilla Brekling (Nørrebrogade 1) valgt 2012

Dorte Grønborg Kristensen (Nørrebrogade 7A) valgt 2012

Bjarne Johnsen (Nørrebrogade 5-5C og Baggesensgade 4C) valgt 2012

Birna R. Jónsdottir (Blågårdsgade 11 A) valgt 2013

Anders Toftgaard (Nørrebrogade 5) valgt 2013

Janina Zerbe (Nørrebrogade 7) valgt 2013

Suppleanter:

Ditte Pedersen (Baggesensgade 4) valgt 2013

Julie Moulin (Peblinge Dossering 6) valgt 2013

Jette Djørup (Peblinge Dossering 4) valgt 2012

Inger Dræby (Baggesensgade 6) valgt 2012

Medlemmer og suppleanter sidder i to år

Referat af Generalforsamling 2013

11 Sep

Her kan du se referatet af generalforsamlingen i Gårdlauget Alderstrøst 2013 som vedhæftet PDF-fil: Alderstroest_referat_generalforsamling_2013

Generalforsamling 2013 d. 30. maj

20 May

Generalforsamling i Gårdlauget

Den 30. maj 2013 – kl. 20.00.
i Støberiet, Blågårds Plads 3, 2200 København N,

i mødelokale 203.

Se indkaldelse med dagsorden her:

Alderstrøst Indkaldelse generalforsamling 2013