Grønne løsninger og flere mødesteder

6 Feb

Efteraar2017

Ny asfalt på boldbanen, bænke omkring, et stort drivhus ved nyttehaverne,  genbrug af regnvand, flere træer, grønne vægge til fuglene og “oprydning” omkring Irmas skur. Det er nogle af de projekter gårdlauget går i gang med i foråret/sommeren 2018.

Til projekterne er afsat 1 million kroner heraf har områdefornyelsen på Nørrebro bevilget ½ million kroner. Tak for det!

Projektskitse

Godkendt ansøgning

Opdateret 5. februar 2018

Advertisements

Generalforsamling 2014

17 Jun

Generalforsamling i Gårdlauget den 18. juni 2014 – kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på adressen Baggesensgade 22, 2200 København N, i mødelokalet, beliggende i stueetagen til højre.

Vi glæder os til at se rigtig mange – både beboere og bestyrelser/ejere.

Husk, at hvis du møder som repræsentant for en bestyrelse, skal du have en fuldmagt med.
”Menige” beboere har desværre ikke stemmeret, men alle, der ønsker det, kan give deres mening til kende.

Gårdlauget er ansvarlig for alle fællesarealer i gården – legepladser, haver, græsplæner, bænke, stier og miljøstationer.

Dagsorden for mødet:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning, herunder:
 • Orientering om den endelige gennemførelse af aflåsningen af gården
 • Regnskab for 2013 (vedlagt)
 • Budget for 2014 (vedlagt)
 • Forslag fra medlemmer
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
 • Valg af administrator og revisor
 • Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:

 • Dorte Grønborg Christensen og Bjarne Johnsen.

På valg som suppleanter er:

 • Jette Djørup og Inger Dræby

Alderstrøst Indkaldelse generalforsamling 2014 (1)

Havedag udsat til efter påske

3 Apr

20170707_150604

Vi har udsat havedagen på grund af det kolde vejr.  Havedagen i nyttehaverne er i år lørdag den 7. april 2018 kl. 11.

Vi fordeler jordstykkerne i nyttehaverne midt i gården. Mød op, hvis du har lyst til at dyrke et stykke jord.
Har du allerede et stykke jord fra sidste år, så er du velkommen til at fortsætte med at dyrke det. Mød alligevel op og vær med, så vi kan fordele de stykker, der er ledige i år.

Opdateret 19. marts 2018

HAVEDAG

Affald, sortering og genbrug

5 Jan

Miljøstationerne er opdelt i to rum med containere til affaldssortering.

Det store rum

 • dagrenovation (restaffald) – sortér alle andre fraktioner fra – se hvorfor nedenfor.
 • bio – ny fraktion fra efterår 2017
 • plast – flere containere til plast, det fylder hvis du sorterer alt!
 • glas
 • pap
 • papir – færre containere til aviser, breve etc. 
 • metal og
 • batterier.

Det lille rum

 • storskrald
 • træ
 • elektronik og
 • farligt affald.

De små rum vil vi indrette med plads til genbrugs/byttereol.

Er du i tvivl om hvordan du skal sortere, så skynd dig at finde ud af det.
Affaldssortering i København

Derfor skal du sortere affaldet

Det er et stort spild af ressourcer ikke at sortere, når vi kan genbruge det meste af vores affald. Sagt på en anden måde, det er miljøsvineri, som vi derfor også skal betale for.

Dagrenovationen (restaffaldet) er det eneste affald, vi betaler for efter volumen. Jo mere plast, pap osv. vi sorterer fra, jo færre containere til dagrenovation skal vi bruge, jo mere sparer vi. Alle andre fraktioner betaler vi nemlig et fast beløb for pr. bolig, uanset hvor meget – eller lidt – vi lægger i.

Opdateret 5. februar 2018

Referat af Generalforsamling 2018

11 Sep

Her kan du se referatet fra seneste generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst  maj 2018.

Alderstrøst referat generalforsamling 2018

Regler for ejendommenes brug af gården ved byggearbejder

12 Mar

Skal din ejendom i gang med byggearbejder på gårdsiden, så skynd dig at læse de vedhæftede regler!

Alderstrøst byggeri i gården version 2013

Nyttehaver

12 Mar

Find brugerne af nyttehaverne på Facebook  under Alderstrøst’ online bed.
http://www.facebook.com/groups/273372436082613/

Opdateret 5. februar 2018