Gårdprojekt startet primo december 2018

6 Feb

Efteraar2017

Tirsdag den 4. december gik anlægsgartnere lettere forsinket i gang med vores store gårdprojekt. Det kommer til at rode her og der, og sikkert også larme nu og da. Men det bliver flot, når de er færdige til foråret.

Boldbanen bliver helt fornyet og forbedret, vi opfører et stort drivhus, der bliver ryddet op i gårdhjørnet bag City Irma og vi planter en masse træer foruden klatreplanter ved gavlene. Rundt omkring anlægges flere buske- og blomsterbede og i en nedgravet vandtank opsamler vi regnvand til vanding i nyttehaver og drivhus.

På skitserne nedenfor kan du se hvad der skal ske i de forskellige områder.
På skitsen for område 4 er to siddemøbler ved boldbanen, som vi har valgt at få lavet senere, da de ellers er urimeligt kostbare. I stedet placerer vi to trampoliner på legepladsen ved siden af boldbanen – det er ikke vist på tegningen.

(10)500_Alderstrøst_Oversigt
Område1 Alderstrøst
Område2 Alderstrøst
Område3 Alderstrøst
Område4 Alderstrøst
Område5 Alderstrøst
(70)25_Alderstrøst_Detaljetegning
Tidsplan for Alderstrøst

 

Opdateret 6. december 2018

Advertisements

Havedag udsat til efter påske

3 Apr

20170707_150604

Vi har udsat havedagen på grund af det kolde vejr.  Havedagen i nyttehaverne er i år lørdag den 7. april 2018 kl. 11.

Vi fordeler jordstykkerne i nyttehaverne midt i gården. Mød op, hvis du har lyst til at dyrke et stykke jord.
Har du allerede et stykke jord fra sidste år, så er du velkommen til at fortsætte med at dyrke det. Mød alligevel op og vær med, så vi kan fordele de stykker, der er ledige i år.

Opdateret 19. marts 2018

 

Affald, sortering og genbrug

5 Jan

Miljøstationerne er opdelt i to rum med containere til affaldssortering.

Det store rum

 • dagrenovation (restaffald) – sortér alle andre fraktioner fra – se hvorfor nedenfor.
 • bio – ny fraktion fra efterår 2017
 • plast – flere containere til plast, det fylder hvis du sorterer alt!
 • glas
 • pap
 • papir – færre containere til aviser, breve etc. 
 • metal og
 • batterier.

Det lille rum

 • storskrald
 • træ
 • elektronik og
 • farligt affald.

De små rum vil vi indrette med plads til genbrugs/byttereol.

Er du i tvivl om hvordan du skal sortere, så skynd dig at finde ud af det.
Affaldssortering i København

Derfor skal du sortere affaldet

Det er et stort spild af ressourcer ikke at sortere, når vi kan genbruge det meste af vores affald. Sagt på en anden måde, det er miljøsvineri, som vi derfor også skal betale for.

Dagrenovationen (restaffaldet) er det eneste affald, vi betaler for efter volumen. Jo mere plast, pap osv. vi sorterer fra, jo færre containere til dagrenovation skal vi bruge, jo mere sparer vi. Alle andre fraktioner betaler vi nemlig et fast beløb for pr. bolig, uanset hvor meget – eller lidt – vi lægger i.

Opdateret 5. februar 2018

Referat af Generalforsamling 2018

11 Sep

Her kan du se referatet fra seneste generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst  maj 2018.

Alderstrøst referat generalforsamling 2018

Regler for ejendommenes brug af gården ved byggearbejder

12 Mar

Skal din ejendom i gang med byggearbejder på gårdsiden, så skynd dig at læse de vedhæftede regler!

Alderstrøst byggeri i gården version 2013

Nyttehaver

12 Mar

Find brugerne af nyttehaverne på Facebook  under Alderstrøst’ online bed.
http://www.facebook.com/groups/273372436082613/

Opdateret 5. februar 2018

Referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012

20 Nov

Her kan du se referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012 som vedhæftet PDF-fil:

Alderstrøst Referat generalforsamling maj 2012