Gårdprojektet næsten færdigt

4 May

Efteraar2017

Nu plantes der på livet løs. 85 slyngplanter, 58 blomstrende buske, 73 roser, mere end 20 træer, et par høstanemoner og vincaer skal i jorden.

Boldbanen er færdig, trampolinerne nedgravet, den store vandtank  til opsamling af regnvand er klar. I løbet af næste uge forventer vi projektet færdigt, dog afventer vi stadig byggetilladelse til drivhuset.

På de reviderede skitser nedenfor kan du se ændringerne i de forskellige områder.

På skitsen for område 4 er to siddemøbler ved boldbanen, som vi har valgt at få lavet senere, da de ellers er urimeligt kostbare.

Oversigtsplan
(30)100B_REV_A_120319_Område 1
(30)100B_REV_A_120319_Område 2
(30)100B_REV_A_120319_Område 3
(30)100B_REV_A_120319_Område 4
(30)100B_REV_A_120319_Område 5
(30)100B_REV_A_120319_Område 6
(30)100B_REV_A_120319_Område 7
(70)25_Alderstrøst_Detaljetegning

 

Opdateret 4. maj 2019

Advertisements

Flere nye på havedagen 7. april

23 Mar

20180506_122453

Søndag den 7. april 2019 fordelte vi nyttehaverne. (Foto fra maj 2018)

8 nye mødte op og var interesserede i en have. Vi er nu langt over 30 med jord under neglene, og efter opdeling i bitte små haver lykkedes det at få fordelingen til at gå op.

Tak til Birna og alle haveejere for viljen til at finde ud af fordelingen.

Den almindelige vandhane er igen åben – midlertidigt. Vi forventer at kunne tappe vand fra vore egen vandtank inden for kort tid.

Der har været efterlyst jord til haverne og vi bestiller en Big Bag i uge 19.

Opdateret 4. maj 2019

 

Affald, sortering og genbrug

5 Jan

Miljøstationerne er opdelt i to rum med containere til affaldssortering.

Det store rum

 • dagrenovation (restaffald) – sortér alle andre fraktioner fra – se hvorfor nedenfor.
 • bio – ny fraktion fra efterår 2017
 • plast – flere containere til plast, det fylder hvis du sorterer alt!
 • glas
 • pap
 • papir – færre containere til aviser, breve etc. 
 • metal og
 • batterier.

Det lille rum

 • storskrald
 • træ
 • elektronik og
 • farligt affald.

De små rum vil vi indrette med plads til genbrugs/byttereol.

Er du i tvivl om hvordan du skal sortere, så skynd dig at finde ud af det.
Affaldssortering i København

Derfor skal du sortere affaldet

Det er et stort spild af ressourcer ikke at sortere, når vi kan genbruge det meste af vores affald. Sagt på en anden måde, det er miljøsvineri, som vi derfor også skal betale for.

Dagrenovationen (restaffaldet) er det eneste affald, vi betaler for efter volumen. Jo mere plast, pap osv. vi sorterer fra, jo færre containere til dagrenovation skal vi bruge, jo mere sparer vi. Alle andre fraktioner betaler vi nemlig et fast beløb for pr. bolig, uanset hvor meget – eller lidt – vi lægger i.

Opdateret 5. februar 2018

Referat af Generalforsamling 2018

11 Sep

Her kan du se referatet fra seneste generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst  maj 2018.

Alderstrøst referat generalforsamling 2018

Regler for ejendommenes brug af gården ved byggearbejder

12 Mar

Skal din ejendom i gang med byggearbejder på gårdsiden, så skynd dig at læse de vedhæftede regler!

Alderstrøst byggeri i gården version 2013

Nyttehaver

12 Mar

Find brugerne af nyttehaverne på Facebook  under Alderstrøst’ online bed.
http://www.facebook.com/groups/273372436082613/

Opdateret 5. februar 2018

Referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012

20 Nov

Her kan du se referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012 som vedhæftet PDF-fil:

Alderstrøst Referat generalforsamling maj 2012