Affald fra private beboere

19 Nov

Gode råd til affald

Hvis der er væske i affaldsposerne, så læg posen i en ekstra pose, så væsken ikke løber ud.
Slå papkasser sammen og kom dem i papcontainerne

Der må ikke afleveres håndværkeraffald/renoveringsaffald. Har du store mængder affald, skal du selv sørge for at aflevere det på en genbrugsstation. Den nærmeste ligger i Gartnergade 8 – ellers på Borups Allé.

Hvis du forudser at få store mængder affald på bestemte dage, så tal om det på forhånd med gårdmandsparret Ilana og Mustafa Warde, som du kan møde i gården eller træffe på mobil: 71722426.

Til orientering:
Der tømmes affald fra miljøstationerne mandag, onsdag og fredag morgen
Der tømmes glas tirsdag morgen.
Der tømmes pap torsdag morgen.

Information fra Københavns kommune:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: