Archive | Affald RSS feed for this section

Nye beholdere til hård plast, metal og elektronik

5 Jan

Bemærk, at der er kommet beholdere til hård plast, metal og elektronik. Læs mere her:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/indretning-med-plads-til-affald/oeget-sortering

Advertisements

Affald fra private beboere

19 Nov

Gode råd til affald

Hvis der er væske i affaldsposerne, så læg posen i en ekstra pose, så væsken ikke løber ud.
Slå papkasser sammen og kom dem i papcontainerne

Der må ikke afleveres håndværkeraffald/renoveringsaffald. Har du store mængder affald, skal du selv sørge for at aflevere det på en genbrugsstation. Den nærmeste ligger i Gartnergade 8 – ellers på Borups Allé.

Hvis du forudser at få store mængder affald på bestemte dage, så tal om det på forhånd med gårdmandsparret Ilana og Mustafa Warde, som du kan møde i gården eller træffe på mobil: 71722426.

Til orientering:
Der tømmes affald fra miljøstationerne mandag, onsdag og fredag morgen
Der tømmes glas tirsdag morgen.
Der tømmes pap torsdag morgen.

Information fra Københavns kommune:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald

 

Erhvervsaffald

19 Nov

Erhverv skal selv fjerne alt affald undtagen hvad der svarer til affaldet fra en almindelig husholdning.

Du kan læse information om erhvervsaffald ved at klikke her:

http://www.kk.dk/da/erhverv/vaerktoejer/erhvervsaffald

Har du konkrete spørgsmål til Gårdlauget vedr. erhvervsaffald, kan du kontakte Inger Dræby (tel.: 40404307) eller Anders Toftgaard (tel.: 26833292).