Archive | Affald RSS feed for this section

Affald, sortering og genbrug

5 Jan

Miljøstationerne er opdelt i to rum med containere til affaldssortering.

Det store rum

 • dagrenovation (restaffald) – sortér alle andre fraktioner fra – se hvorfor nedenfor.
 • bio – ny fraktion fra efterår 2017
 • plast – flere containere til plast, det fylder hvis du sorterer alt!
 • glas
 • pap
 • papir – færre containere til aviser, breve etc. 
 • metal og
 • batterier.

Det lille rum

 • storskrald
 • træ
 • elektronik og
 • farligt affald.

De små rum vil vi indrette med plads til genbrugs/byttereol.

Er du i tvivl om hvordan du skal sortere, så skynd dig at finde ud af det.
Affaldssortering i København

Derfor skal du sortere affaldet

Det er et stort spild af ressourcer ikke at sortere, når vi kan genbruge det meste af vores affald. Sagt på en anden måde, det er miljøsvineri, som vi derfor også skal betale for.

Dagrenovationen (restaffaldet) er det eneste affald, vi betaler for efter volumen. Jo mere plast, pap osv. vi sorterer fra, jo færre containere til dagrenovation skal vi bruge, jo mere sparer vi. Alle andre fraktioner betaler vi nemlig et fast beløb for pr. bolig, uanset hvor meget – eller lidt – vi lægger i.

Opdateret 5. februar 2018

Advertisements

Stort affald fra beboere

19 Nov

Skal du smide meget ud, fx når du skal flytte, så aftal det med vores gårdmandspar – Ilana og Mustafa Warde, som du kan møde i gården eller træffe på mobil: 71 72 24 26.

Rydder du op i kælderen, smider møbler ud eller andet affald fra din lejlighed, skal det som udgangspunkt til storskrald – ikke dagrenovation (restaffald).
Tjek lige hvad der skal i storskrald

Byggeaffald skal hen på genbrugsstationen

Der må ikke afleveres håndværkeraffald/renoveringsaffald. Har du store mængder byggeaffald, skal du selv sørge for at aflevere det på en genbrugsstation. De nærmeste ligger i Gartnergade 8 eller i Møllegade 25. En stor genbrugsstation finder du på Bispeengen 35 – indkørsel fra Ndr. Fasanvej.

Hvornår bliver containerne tømt?

Dagrenovation: Mandag og fredag
Bio: Mandag
Pap: Tirsdag
Glas: Tirsdag
Storskrald: Fredag
Papir:
Hver anden mandag
Plast: Hver anden tirsdag
Metal: Hver anden tirsdag

.
Opdateret 10. februar 2018

 

Erhvervsaffald

19 Nov

Erhverv skal selv fjerne alt affald, undtagen hvad der svarer til affaldet fra en almindelig husholdning, med mindre andet er aftalt med gårdlauget.

Spørgsmål til Gårdlauget vedrørende erhvervsaffald til Anders Juel Hansen, tlf. 23 33 56 72.

Opdateret 5. februar 2018