Archive | Affald fra beboerne RSS feed for this section

Stort affald fra beboere

19 Nov

Skal du smide meget ud, fx når du skal flytte, så aftal det med vores gårdmandspar – Ilana og Mustafa Warde, som du kan møde i gården eller træffe på mobil: 71 72 24 26.

Rydder du op i kælderen, smider møbler ud eller andet affald fra din lejlighed, skal det som udgangspunkt til storskrald – ikke dagrenovation (restaffald).
Tjek lige hvad der skal i storskrald

Byggeaffald skal hen på genbrugsstationen

Der må ikke afleveres håndværkeraffald/renoveringsaffald. Har du store mængder byggeaffald, skal du selv sørge for at aflevere det på en genbrugsstation. De nærmeste ligger i Gartnergade 8 eller i Møllegade 25. En stor genbrugsstation finder du på Bispeengen 35 – indkørsel fra Ndr. Fasanvej.

Hvornår bliver containerne tømt?

Dagrenovation: Mandag og fredag
Bio: Mandag
Pap: Tirsdag
Glas: Tirsdag
Storskrald: Fredag
Papir:
Hver anden mandag
Plast: Hver anden tirsdag
Metal: Hver anden tirsdag

.
Opdateret 10. februar 2018

 

Advertisements