Archive | Generalforsamling RSS feed for this section

Generalforsamling 2014

17 Jun

Generalforsamling i Gårdlauget den 18. juni 2014 – kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på adressen Baggesensgade 22, 2200 København N, i mødelokalet, beliggende i stueetagen til højre.

Vi glæder os til at se rigtig mange – både beboere og bestyrelser/ejere.

Husk, at hvis du møder som repræsentant for en bestyrelse, skal du have en fuldmagt med.
”Menige” beboere har desværre ikke stemmeret, men alle, der ønsker det, kan give deres mening til kende.

Gårdlauget er ansvarlig for alle fællesarealer i gården – legepladser, haver, græsplæner, bænke, stier og miljøstationer.

Dagsorden for mødet:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning, herunder:
 • Orientering om den endelige gennemførelse af aflåsningen af gården
 • Regnskab for 2013 (vedlagt)
 • Budget for 2014 (vedlagt)
 • Forslag fra medlemmer
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
 • Valg af administrator og revisor
 • Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:

 • Dorte Grønborg Christensen og Bjarne Johnsen.

På valg som suppleanter er:

 • Jette Djørup og Inger Dræby

Alderstrøst Indkaldelse generalforsamling 2014 (1)

Advertisements

Referat af Generalforsamling 2013

11 Sep

Her kan du se referatet af generalforsamlingen i Gårdlauget Alderstrøst 2013 som vedhæftet PDF-fil: Alderstroest_referat_generalforsamling_2013

Referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012

20 Nov

Her kan du se referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012 som vedhæftet PDF-fil:

Alderstrøst Referat generalforsamling maj 2012