Archive | Projekter RSS feed for this section

Grønne løsninger og flere mødesteder

6 Feb

Efteraar2017

Ny asfalt på boldbanen, bænke omkring, et stort drivhus ved nyttehaverne,  genbrug af regnvand, flere træer, grønne vægge til fuglene og “oprydning” omkring Irmas skur. Det er nogle af de projekter gårdlauget går i gang med i foråret/sommeren 2018.

Til projekterne er afsat 1 million kroner heraf har områdefornyelsen på Nørrebro bevilget ½ million kroner. Tak for det!

Projektskitse

Godkendt ansøgning

Opdateret 5. februar 2018

Advertisements