Referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012

20 Nov

Her kan du se referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012 som vedhæftet PDF-fil:

Alderstrøst Referat generalforsamling maj 2012

Advertisements

Stort affald fra beboere

19 Nov

Skal du smide meget ud, fx når du skal flytte, så aftal det med vores gårdmandspar – Ilana og Mustafa Warde, som du kan møde i gården eller træffe på mobil: 71 72 24 26.

Rydder du op i kælderen, smider møbler ud eller andet affald fra din lejlighed, skal det som udgangspunkt til storskrald – ikke dagrenovation (restaffald).
Tjek lige hvad der skal i storskrald

Byggeaffald skal hen på genbrugsstationen

Der må ikke afleveres håndværkeraffald/renoveringsaffald. Har du store mængder byggeaffald, skal du selv sørge for at aflevere det på en genbrugsstation. De nærmeste ligger i Gartnergade 8 eller i Møllegade 25. En stor genbrugsstation finder du på Bispeengen 35 – indkørsel fra Ndr. Fasanvej.

Hvornår bliver containerne tømt?

Dagrenovation: Mandag og fredag
Bio: Mandag
Pap: Tirsdag
Glas: Tirsdag
Storskrald: Fredag
Papir:
Hver anden mandag
Plast: Hver anden tirsdag
Metal: Hver anden tirsdag

.
Opdateret 10. februar 2018

 

Erhvervsaffald

19 Nov

Erhverv skal selv fjerne alt affald, undtagen hvad der svarer til affaldet fra en almindelig husholdning, med mindre andet er aftalt med gårdlauget.

Spørgsmål til Gårdlauget vedrørende erhvervsaffald til Anders Juel Hansen, tlf. 23 33 56 72.

Opdateret 5. februar 2018

Kontakt

19 Nov

Gårdmandsparret Ilana og Mustafa Warde kan træffes i gården om morgenen eller på mobil: 71 72 24 26.

Opdateret 5. februar 2018

Bestyrelsen for Gårdlauget Alderstrøst

19 Nov

Anders Juel Hansen, formand,  Peblinge Dossering 8
Bjarne Johnsen, kasserer, Nørrebrogade 5-5C og Baggesensgade 4C
Dorte Grønborg Kristensen, Nørrebrogade 7
Birna R. Jonsdottir, Blågårdsgade 11 A
Anders Stegger, Peblinge Dossering 4

Suppleanter:
Inger Dræby, Baggesensgade 6
Janina Zerbe, Nørrebrogade 7

Opdateret 5. februar 2018

Gårdlauget Alderstrøst på nettet

19 Nov

Gårdlauget Alderstrøst er gårdlaug for den karré på Nørrebro i København, der afgrænses af Nørrebrogade, Peblinge Dossering, Baggesensgade og Blågårdsgade.

Du kan se området ved at klikke her på linket til Google Maps

På denne side kan du finde vedtægter, referater, kontaktoplysninger m.m.

Opdateret 5. februar 2018