Havedag i nyttehaverne på lørdag d. 6. april kl. 10

4 Apr

Der er havedag i nyttehaverne på lørdag d. 6. april kl. 10.
Nyttehaverne er for alle og under arbejdsdagen vil lodderne blive fordelt. Der er ingen venteliste til jordstykkerne, alle fra gården er velkomne.

Advertisements

Regler for ejendommenes brug af gården ved byggearbejder

12 Mar

Skal din ejendom i gang med byggearbejder på gårdsiden, så skynd dig at læse de vedhæftede regler!

Alderstrøst byggeri i gården version 2013

Nyttehaver

12 Mar

På Facebook er der dannet en gruppe ved navn Alderstrøst’ online bed. Gruppen er for brugere af nyttehaverne til  at udveksleer, snakke om grønne fingre og planter, samt om livet i nyttehaven.
http://www.facebook.com/groups/273372436082613/

 

 

Referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012

20 Nov

Her kan du se referat af generalforsamling i Gårdlauget Alderstrøst 2012 som vedhæftet PDF-fil:

Alderstrøst Referat generalforsamling maj 2012

Affald fra private beboere

19 Nov

Gode råd til affald

Hvis der er væske i affaldsposerne, så læg posen i en ekstra pose, så væsken ikke løber ud.
Slå papkasser sammen og kom dem i papcontainerne

Der må ikke afleveres håndværkeraffald/renoveringsaffald. Har du store mængder affald, skal du selv sørge for at aflevere det på en genbrugsstation. Den nærmeste ligger i Gartnergade 8 – ellers på Borups Allé.

Hvis du forudser at få store mængder affald på bestemte dage, så tal om det på forhånd med gårdmandsparret Ilana og Mustafa Warde, som du kan møde i gården eller træffe på mobil: 71722426.

Til orientering:
Der tømmes affald fra miljøstationerne mandag, onsdag og fredag morgen
Der tømmes glas tirsdag morgen.
Der tømmes pap torsdag morgen.

Information fra Københavns kommune:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald

 

Erhvervsaffald

19 Nov

Erhverv skal selv fjerne alt affald undtagen hvad der svarer til affaldet fra en almindelig husholdning.

Du kan læse information om erhvervsaffald ved at klikke her:

http://www.kk.dk/da/erhverv/vaerktoejer/erhvervsaffald

Har du konkrete spørgsmål til Gårdlauget vedr. erhvervsaffald, kan du kontakte Inger Dræby (tel.: 40404307) eller Anders Toftgaard (tel.: 26833292).

Kontakt

19 Nov
  • Send en e-mail til: gaardlaugetalderstroest@gmail.com
  • Kontakt formanden for bestyrelsen Dorte Grønborg Kristensen på adressen Nørrebrogade 7 eller på mobil : 28540077

Gårdmandsparret Ilana og Mustafa Warde kan træffes i gården dagligt om morgenen eller træffes på mobil: 71722426.